Reiki Stichting Nederland

REIKI
STICHTING
NEDERLAND


De Reiki Stichting Nederland bestaat uit een landelijk netwerk van door de RSN erkende Reiki Masters en behandelaars. Geregistreerden zijn getoetst aan de hand van de in het boek "Reiki, de weg naar Masterschap" beschreven criteria. Zij zijn gerechtigd tot het voeren van het "Usui-zegel", een wettelijk gedeponeerd keurmerk.

De letterlijke tekst van het getoonde Japanse karakter is "Trouw aan de Bron van Reiki". Deze afbeelding is het keurmerk dat aangeeft dat door de gebruiker ervan gewerkt wordt volgens de verschillende aspecten en elementen van het oorspronkelijke Usui systeem. In Japan heet dat begrip trouw/loyaliteit Giri. Gelukkig is ook het Usui-zegel getrademarkt. Dat betekent dat er wettelijke bescherming is. Het mag alleen gebruikt worden door mensen die voldoen aan die criteria. Toetsing geschiedt elk jaar opnieuw door de Reiki Stichting Nederland. Op de lijst van erkende behandelaars en Masters van de Reiki Stichting Nederland staan alle mensen die de bevoegdheid hebben dit zegel te gebruiken.

In geval een der geregistreerden van de RSN in gebreke blijft, kent de stichting een klachtenprocedure. Het doel van de Stichting is het waarborgen van goede Reiki cursussen en behandelingen.

Ten behoeve van haar leden verstrekt de RSN eigen, herkenbare certificaten, zodat het voor iedereen duidelijk is dat men te maken heeft met een erkend Master of behandelaar die werkt met de oorspronkelijke methode van natuurlijk genezen van Dr. Usui. Bij de RSN is een lijst beschikbaar van erkende Reiki Masters en behandelaars naar welke doorverwezen kan worden voor cursussen en behandelingen.

Ik sta geregistreerd als erkend behandelaar bij de Reiki Stichting Nederland en ben tevens secretaresse van deze stichting.

Geregistreerden bij de RSN zijn aanspreekbaar op een gedragscode. Voor meer informatie: www.reikistichting.nl